Boka pass

l

>

NORRORT KIDS

Barn behöver lära sig att det är roligt att röra på sig för att ges bra förutsättningar för ett hälsosamt liv. I vår träning försöker vi så gott det går försöka bibehålla den rörlighet vi föddes med och samtidigt bygga styrka och kondition. Det är betydligt lättare att bibehålla det som redan finns där än att försöka komma tillbaka efter 30 år vid ett skrivbord eller fysiskt krävande jobb med förslitningsskador (även om det inte är omöjligt heller så ni föräldrar som kände igen er där är varmt välkomna till våra vuxenklasser).

 

På våra kids-pass får barnen dels jobba med sin rörlighet men även lära sig kroppskontroll, lära sig ta direktiv från andra vuxna än föräldrarna och framförallt lära sig vikten av samarbete, tillhörighet och lagkänsla. Ingen är bäst på allt men alla är bra på mycket och det tycker vi är viktigt att man ska få lära sig. Det jobbar vi lika hårt med på kidsens träning som på de vuxnas.

 

Norrort Kids är träning för barn från sex år till och med det år de fyller tretton. Barnen tränas för att öka sin General Physical Prepeardness (GPP), vilket betyder att de kommer att få lära sig nya rörelser samt leka och jobba med sina kompisar. Träningarna kommer vara konstant varierande likt de vuxna medlemmarnas träning. En viktig skillnad för barnen jämfört med vuxna är dock att absolut ingen prestation mäts. Det finns även en viss skillnad mellan de olika åldersgrupperna då vi i den äldra har ett större fokus på att förbereda och lära ut övningar liknande de vi kör på vuxenpassen, dock med en viss skalning och anpassning efter kroppens utvecklingsnivå hos ett barn/tonåring.

 

På träningen deltar inte föräldrarna utan det är bara barnen samt coach på plats. Det är heller inte tillåtet för medlemmar att träna i övriga delar av lokalen samtidigt, utrymmet är endast för kidsen under denna timme. Detta är bestämt utifrån barnens bästa, för att de ska få chans att behålla fokus så gott det går för att få ut så mycket som möjligt av den tid de är i våra lokaler.

 

 

PRISER

1 800 SEK / termin (ca 20 tillfällen).

 

Det finns begränsat antal platser varje termin så det är först till kvarn varje terminsstart som gäller.

Vi har inga prova-på tillfällen för dessa klasser utan man anmäler sig och betalar för hela termin.

 

 

TID

Söndagar 8:30 – 9:15 (6 - 9 åringar)

Söndagar 9:30 – 10:30 (10 - 13 åringar)

 

 

MÅLSÄTTNING

Vi vill att barnen själva, utan påtryckningar från utomstående, ska vilja komma och träna.

 

 

 

SYFTE

 

öka barnens GPP (General Physical Prepeardness),

träna barnen på att ta instruktioner,

träna barnen i att samarbeta med varandra samt

få barnen att ha kul med kroppen som instrument.

 

 

 

KRAV

 

– Barnen måste ha med sig kläder och skor för inom- och utomhusbruk samt vattenflaska.

– Barnen skall vara där av egen vilja.

– Inga föräldrar får vara kvar i lokalen och titta på sina barn under pågående träning.

   Detta är för barnens bästa då vi märkt att barnens koncentration störs.

– Vi visar varandra respekt och använder vårdat språk både mot varandra och coacherna.

 

 

 

BOKNING

För bokning eller frågor maila: info@crossfitnorrort.se och märk mailet ”Norrort Kids”.

 

 

 

 

 

 

 

 

NÄR DITT BARN RÖR PÅ SIG

 

 

Barn behöver rörelse och motion för att må bra och

för att utvecklas. Regelbunden fysisk aktivitet är viktig för barns hälsa här och nu men även för att skapa bra vanor och bättre hälsa för resten av livet.

 

Fysisk aktivitet har otaliga positiva effekter på barns hälsa. Det ökar deras välbefinnandet, ger bättre kondition och styrka, minskar risken för sjukdomar, ger ökat immunförsvar, ger bättre sömn samt

minskar risken för övervikt.

 

Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse

för inlärningen. Genom att låta barnen röra på sig

mera kan vi påverka deras motorik, koncentration

och skolprestationer. Motorisk kompetens är viktig

för självkänslan och självbilden. En god motorisk kompetens ger oftare positiva upplevelser och erfarenheter av lek och rörelse.

 

Positiva erfarenheter stärker självkänslan, som är en grund för lärandet, som i sin tur kan vara är stressreducerande. Barn som har en god förmåga att hantera stress är ofta barn som accepterar sig själv som de är och som har en positiv självbild.

 

Fysisk aktivitet skapar alltså möjligheter till glädje

och positivt socialt samspel

utöver att ge bättre fysisk hälsa.

 

 

Ju aktivare föräldrar desto mer aktiva barn!

 

CROSSFIT NORRORT

Engelbrekts väg 17, Sollentuna

info@crossfitnorrort.se

www.crossfitnorrort.se

www.facebook.com/crossfitnorrort

Webblayout av DesignAd Stockholm AB