Boka pass

l

>

ANSÖKAN FÖR PASSERKORT

Genom ett vanligt medlemskap kan du endast nyttja open-gym när coach finns närvarande – detta är av säkerhetsskäl. För att kunna nyttja vårt open-gym utan coach närvarande måste du ansöka om ett passerkort. Detta kan du göra genom fylla i nedanstående formulär. Läs igenom de krav som ställs samt motivera ditt behov av passerkort.

 

Ansökan är möjlig för alla medlemmar. Vi vill att du ska ha deltagit på våra gruppklasser under en period. Utvärderingen av ansökan sker för att vi vill hålla en hög säkerhet för dig, för andra medlemmar samt för vår lokal och utrustning. Perioden för gruppklasserna är inte tidsbestämd utan den kan variera beroende från person till person.

 

 

 

 

 

ANSÖKAN FÖR PASSERKORT

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

REGLER GÄLLANDE PASSERKORTSMEDLEMMAR:

 

 

Utöver de vanliga ordningsreglerna för boxen tillkommer ett visst ansvar vid passerkort. Det mesta är fortfarande sunt förnuft men för att göra det tydligt har vi staplat upp det ni bör tänka på nedan.

 

 

Kortet är personligt och får aldrig lånas ut.

Det är inte tillåtet att släppa in personer utan kort, medlem eller icke medlem.

 

Hypoxia AB friskriver sig härmed från allt ansvar
för skada och eller förlust som åsamkas medlem.

 

All träning sker på egen risk och på eget ansvar.

 

Kortet kan komma att dras in om det visar sig
att man inte följer de åtaganden som krävs.

 

Skador som uppkommer på lokal/utrustning p g a slarv eller oaktsamhet bekostas av den tränande.

 

Vi äger rätt att med omedelbar verkan stänga av medlem från tillträde till lokalen om normala trivselregler ej efterföljs. Pengar betalas ej tillbaka
vid avstängning p g a kontraktsbrott.

 

Alla redskap och vikter skall återställas till sina ordinarie platser efter övningens slut.

 

Avbokning av pass skall ske så snart du vet om att
du inte kan närvara, oavsett om det är kö eller ej.

 

Efterlevs inte ovanstående så stäng medlemmen

av omedelbart. Pengar betalas då ej tillbaka.

 

 

 Har du några frågor eller funderingar är du

varmt välkommen att kontakta oss via

formuläret här på hemsidan, mail, telefon,

eller så svänger du helt enkelt förbi oss

i boxen under någon av våra passtider.

 

 

Adress: Engelbrekts väg 17, Sollentuna

Telefon: 073 972 37 89  –  Amandus Leskinen

Telefon: 070 925 69 35  –  Maria Svensson

E-mail: info@crossfitnorrort.se

CROSSFIT NORRORT

Engelbrekts väg 17, Sollentuna

info@crossfitnorrort.se

www.crossfitnorrort.se

www.facebook.com/crossfitnorrort

Webblayout av DesignAd Stockholm AB